Select Page

Томо Шијак: 50 години творештво (1947-1997)
Самостојна изложба

Текст: Акад. Георги Старделов

 

Ликовен салон на МАНУ, Скопје

Октомври 1997

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Нада Пешева)

 

>>> Линк до освртот на Искра Евтимова