Select Page

Томо Владимирски – 100 години од раѓањето / Tomo Vladimirski – 100 Anniversary

Ретроспективна изложба / Retrospective exhibition

Национална галерија на Македонија – Даут-пашин амам / National Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje

16.11 – 30.12.2004

 

 

Плакат/ Poster: PDF mk/en

Покана / Invitation: PDF mk/en

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)


>>> Линк до освртот на Љубен Пауновски
>>> Линк до написот на А.П.
>>> Линк до интервјуто со Мирјана Талеска
>>> Линк до освртот на Ивана Јарчевска
>>> Линк до написот на Е.О.С.
>>> Линк до написот на Ивана Димов Џолева
>>> Линк до написот на В:Д:
>>> Линк до написот на М.Г.
>>> Линк до написот на Н.Б.
>>> Линк до написот на Катерина Богоева
>>> Линк до написот на Ј.Ф.
>>> Линк – поштенски марки