Select Page

Томо Владимирски – сценографија
Рецензија
Автор: не е наведен

Објавен во Македонски театар – тримесечник на Македонскиот народен театар, Скопје
31.03.1980

 

Рецензија: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)