Select Page

Томислав Крмов / Tomislav Krmov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Жарко Този, Викторија Васева Димеска / Text: Žarko Tozi, Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
11.04 – 03.05.1995

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng