Select Page

Томе Владимирски сликар поет на Вардар и Вардарието
Напис

Автор: Јован Костовски; изјава: Томо Владимирски

Објавен во Македонија бр. 92 (илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија), Скопје

Декември 1960

 

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)