Select Page

Томе Андреевски – изложба дизајн на стакло

Осврт (кон самостојната изложба на Томе Андреевски, мај 1973)

Автор: Антоние Николовски

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.45-46), Скопје

1973

 

 

Осврт: PDF mk