Select Page

Тодорче Атанасов
Самостојна изложба

Текст: Марина Бочварова – Плавевска

Уметничка галерија, Куманово

Јули 1984

 

Каталог: PDF мк