Select Page

Ткаење во просторот или: сакав да ѝ ја вратам топлината на волната
Интервју со Јагода Буиќ

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
26.08.1979

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата