Select Page

Теофил Шулајковски – Тофе
Самостојна изложба
Предговор: Владимир Величковски; цитати од: Димче Коцо, Славко Јаневски, Вангел Коџоман, Коста Балабанов, Томе Момировски, Митко Чорнаков, Паскал Гилевски, Живко Василевски, Јован Котевски, Соња Абаџиева Димитрова, Љубица Дамјановска, Викторија Васева Димеска, Синиша Пауновиќ, Павле Васиќ

Изложбен салон на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар
8 – 20 септември 1982

 

Каталог: PDF мк