Select Page

Теофил Шулајковски – Тофе
Самостојна изложба
Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 6 октомври 1972

 

Покана: PDF mk