Select Page

Тема во Студио 1: Може ли да се ослободи просторот од „Скопје 2014“ без уривање?
ТВ емисија (Разговор во студио, гости: Марија Мано Велевска, Слободан Велевски)
1TV
13.03.2019

Автори и водители: Борјан Јовановски, Ацо Кабранов; тв прилог на Влатко Чаловски: изјави: Зоран Петровски, Филип Јовановски, Ана Радоњиќ, Марта Илиевска