Select Page

ТВ емисија за пионерите на македонското современо сликарство
… Кондовски, Владимирски, Белогаски, Цицо
Наслов: непознат (делумен видео материјал)
Автор на серијата: Оливера Христова
ТВ Скопје
1986

 

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)