Select Page

ТВ галерија: Факултет за ликовни уметности – Скопје
ТВ емисија
Подготовка: Светлана Гоцева
Сценарио: Викторија Васева Димеска

ТВС (Редакција за култура и уметност)
1991

 

Режија: Диме Поповски; Уредник: Иван Џепаровски