Select Page

ТВ галерија: Истапувања
ТВ емисија

Сценарио: Викторија Васева Димеска
Емисијата ја подготви: Светлана Гоцева

ТВС
1990

 

Режија: Диме Поповски; уредник: Иван Џепаровски

Забелешка: Заради правилата на YouTube (регулација на авторските права), на некои места од видео материјалот е отстранета музичката подлога, но нарацијата е останата во целост.