Select Page

Творештвото на современиот македонски скулптор Димо Тодоровски

Публикација (извадок од изданието Културно историско наследство во СР Македонија XII – Културно наследство V / бр.7)

Антоние Николовски

Републички завод за заштита на спомениците на културата, Скопје

1974

 

PDF mk