Select Page

Творештвото ми е простор за надживување на трагедиjата
Интервју со Петар Хаџи Бошков остварено во 1989

Автор: Соња Абаџиева

Нова Македонија, Скопје
22.04.2015

 

Интервју: PDF mk