Select Page

Творечка немоќ и забележлива апатија
Критички осврт кон изложбата „Опасни врски” , МСУ Скопје, април 2002

Автор: Владимир Величковски

Објавен во Дневник, Скопје
19.04.2002

 

PDF mk

 

 (Од архивата на Вилиќ Небојша)