Select Page

Тања Балаќ / Tanja Balac
Самостојна изложба / Solo exhibition

Културно информативен центар на Р. Македонија во Софија / Macedonian Cultural and Information Center in Sofia
2008

 

Текст: Маја Неделкоска-Брзанова / Text: Maja Nedelkoska-Brzanova

Каталог / Catalog: PDF mk/eng