Select Page

Тане Атанасовски – Гарски
Самостојна изложба
Текст: Звонко Стојановиќ

Уметничка галерија, Куманово
12 – 30.04.1973

 

Каталог: PDF мк