Select Page

Тане Атанасовски Гарски

Самостојна изложба

Текст: Љупчо Апостолов

 

Уметничка галерија, Струмица

16 – 26 март 1991

 

Каталог: PDF mk