Select Page

Таинственоста на некоја дамнешна слика
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Уметничка галерија, Скопје, септември 1985)
Автор: Л. Баришиќ

Објавен во Екран, Скопје
04.10.1985

 

Осврт: PDF mk

 

 

 

>>> Линк до изложбата