Select Page

Сè трепери
Самостојна изложба
Драган Спасески – Охридски
Текст: Славе Банар

Галерија Стоби, Скопје
7 декември 1996

 

Каталог: PDF mk