Select Page

Разговор на изложба: Сценографијата – авангардниот елемент на театарот
Интервју со Бранко Костовски
Автор: О. Спирковска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
17.04.1969

 

Интервју: PDF mk