Select Page

Сусана Сиера

Самостојна изложба

Текст: Хорхе Алберто Манрике, Тамајо, Грасиела Картофел

 

Организација: Уметничка галерија, Скопје

1984 (?)

 

Каталог: PDF mk