Select Page

# Субверзивните уметнички дејствувања – од Ulay до Banksy

Публикација

Автор: Билјана Исијанин

 

Издавач: Центар за современи јавни уметности Елементи
2015

 

Ликовно уредување: Елементи

Фотографија на корицата: Мартин Зет (Martin Zet, Рај, прво среќавање, Medard-Libik,
Чешка, 2008)

Публикација / Publication (summary): PDF mk/en