Select Page

Стилската синтеза и прагматичната насоченост во творештвото на македонскиот монументалист Борко Лазески
Рецензија (кон ретроспективната изложба на Борко Лазески, МСУ Скопје, декември 1979 – јануари 1980)

Автор: Трајан Витларски

 

Објавена во Разгледи бр. 2/3 (стр.274-280), Скопје
Февруари – март 1980

 

Рецензија: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата