Select Page

Стивнува револуционерниот дух од 1980-тите
Напис
Автор: Ивана Васева; изјави: Владимир Величковски
Објавен во Време, Скопје
07.07.2006

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)