Select Page

Стефан Хаџи Николов
самостојна изложба (65-та јубилејна)

Галерија „Флукс“ / Flux gallery

19 април – 5 мај, 2017
Отворање: 19 април 2017, 20:00 ч.