Select Page

Стефан Хаџи-Николов
самостојна изложба

Мултимедијален центар Матица Ексклузив, Скопје
Отворање: 24 април 2014, 12:00 ч.
Изложбата ја отвори Паскал Гилевски, ликовен критичар