Select Page

Корегирана варијанта на Законот за култура: Стенд бај за државниот интерес
Напис
Автор: Ц. Зојчевска

Објавен во Вечер, Скопје
22.02.1996

 

Напис: PDF mk