Select Page

Старт на ветувачка перспектива
Осврт (кон изложбата на Александар Јанкулоски – Цане, Работнички дом – Универзитет, Скопје, 1961)

Автор: К. Бујуклиев

Објавен во Студентски збор, Скопје
04.04.1961

 

Осврт: PDF mk