Select Page

Станко Јанчиќ и Далибор Параќ

Групна изложба

Текст: Жељко Сабол и Владо Бужанчиќ

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје

Декември 1978

 

Каталог: PDF мк