Select Page

Станкоски
Ретроспективна изложба / монографска публикација

Александар Станкоски

 

НУ Музеј на современата уметност – Скопје

1 март 2013
Промоција на монографија 19:00 ч
Отворање на изложбата 20:00 ч