Select Page

Стакло и метал
Осврт (кон изложбата на Томе Андреевски, Работнички дом – Универзитет, Скопје, март 1961)

Автор: Борис Петковски

Објавен во Културен живот (стр.52), Скопје
Март 1961

 

Осврт: PDF mk