Select Page

Стагнација на ликовниот живот
Напис
Автор: Петар Поповски; изјави: Орде Манзески, Стеван Велјаноски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
25.10.1965

 

Напис: PDF mk