Select Page

Средновековно сликарство во скопско

Изложба на копии – фрески и икони

Организација: Археолошки музеј Скопје

 

Уметничка галерија, Скопје

5 – 20 март 1970

 

Каталог: PDF mk