Select Page

Средби со уметникот: Сликар на животот
Напис

Автор: О. Спиркоска; изјави: Никола Мартиноски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
01.08.1968

 

Напис: PDF mk