Select Page

Средби на изложба: Керамиката има и своја уметничка вредност
Интервју со Владимир Аврамчев

Автор: В. Механџиски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
31.05.1975

 

Интервју: PDF mk