Select Page

Средба со Александар Калдер и неговото творештво
Осврт

Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
15.08.1965

 

Осврт: PDF mk