Select Page

Средба пред изложба: Ликовниот јазик е единствен
Интервју со Рубенс Корубин

Автор: В. К.

Објавено во Нова Макдонија, Скопје
17.09.1985

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата