Select Page

Средба на изложба: Во контакт со детството
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Симон Шемов

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.04.1981

 

Напис: PDF mk