Select Page

Споменичкиот комплекс „Македониум“ во Крушево

Рецензија

Автор: Владимир Величковски

Објавена во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 131-139), Скопје

1985

 

 

Рецензија: PDF mk