Select Page

Споменици за метрополата која смрди на септички јами
Напис
Автор: Јорданка Ивановска; изјави: Софија Куновска, Трифун Костовски, Ема Петрова, Вангел Божиновски, Томе Серафимовски
Објавен во Дневник, Скопје
26.03.2009

 

Напис: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)