Select Page

Спектар од ликовни насочености
Рецензија (кон јубилејната изложба „30 години ДЛУМ“, Уметничка галерија Скопје, 1974)
Автор: Владимир Величковски
Објавена во Нова Македонија, Скопје
08.12.1974

 

Рецензија (нецелосен материјал): PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)