Select Page

Спасе Куноски
Монографско – јубилејна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

23.12.1977 – 23.01.1978

 

 

 

 

Каталог: PDF mk