Select Page

Спасе Куновски
Самостојна изложба

Текст (разговор): Славко Јаневски и Спасе Куновски

Уметничка галерија, Скопје
20 мај – 5 јуни 1971

 

Каталог: PDF mk