Select Page

Со уметноста сум во гостољубие
Интервју со Луј Кан

Автор: М. Костова

Објавен во Вечер, Скопје
24.09.1997

 

Интервју: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата