Select Page

Со палета кон вселената
Осврт кон изложбата „Уметност на вселената“, Скопје, јануари 1975

Автор: Љубомир Костовски

Објавен во Студентски збор, Скопје
13.01.1975

 

Осврт: PDF mk