Select Page

Социјално дисторзираната убавина
Самостојна изложба на графики

Анастасија Величковска

Галерија ФЛУ, Скопје
16-23 февруари 2015, 19:00 ч.

 

Покана: JPG mk