Select Page

Социјалните мотиви во делата на македонските ликовни уметници (1922 – 1944)
Групна изложба во рамки на манифестацијата „X Рацинови средби“

Учесници: Димитар Аврамовски Пандилов, Тома Владимирски, Димче Коцо, Ванѓел Коџоман, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Василије Поповиќ – Цицо, Димо Тодоровски, Нико Този, Мохаило Шојлев

Текст: Борис Петковски

Народен музеј, Титов Велес
09.09 – 20.09.1973

 

Приредува: МСУ Скопје
Концепција на изложбата: Борис Петковски и Соња Д. Абаџиева

Каталог: PDF mk